Wszystko co powinieneś wiedzieć o programie matury międzynarodowej (IB)

IB to 2-letni kurs – w Polsce to II i III klasa liceum ogólnokształcącego. Kurs kończy się egzaminem dojrzałości uznawanym na całym świecie. Zdanie egzaminu pozwala na wybór dowolnego uniwersytetu honorującego IB bez egzaminów wstępnych.

Dlaczego rośnie zainteresowanie liceami z programem matury międzynarodowej

IB jest paszportem otwierającym drzwi wyższych uczelni na całym świecie. Dyplom ten honorują wszystkie kraje.

To nowoczesny, międzynarodowy program, charakteryzujący się:

 • wysokim poziomem nauczania,
 • weryfikacją poszczególnych etapów nauki przez międzynarodowych ekspertów,
 • nauką w języku angielskim,
 • znakomitą kadrą, która nieustannie i systemowo się kształci, 
 • dostępem do wysokiej jakości materiałów, 
 • programem umożliwiającym rozwój i zainteresowania uczniów.

Zajęcia w programie IB

Wszystkie zajęcia w programie IB prowadzone są w języku angielskim. Program nauczania i wychowania IB to nowoczesne nauczanie stawiające zarówno na głęboką specjalizację jak i ogólną wiedzę. Umożliwia nie tylko zdobycie konkretnej wiedzy, ale także rozwija umiejętność krytycznego myślenia, wyrabia samodzielność i odpowiedzialność za swoją naukę. Został opracowany w taki sposób, żeby młodzi ludzie potrafili korzystać z praw i obowiązków obywatelskich w globalnym świecie XXI wieku, aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnym i międzynarodowym.

Kryteria oceny i program

Kryteria oceny są ściśle określone przez komisje egzaminacyjne w Cardiff w Wielkiej Brytanii, a nauczyciele uczestniczą w specjalnych warsztatach. Koordynator programu IB czuwa nad układaniem planu, monitorowaniem poziomu nauczania i jest pomocą dla nauczycieli. Koordynator jest łącznikiem między szkołą a siedzibą Organizacji w Genewie i z Centrum Egzaminacyjnym IBO, które mieści się w Cardiff.

Rozwój programu IB

Rozwój matury międzynarodowej zaczął się w Szwajcarii w latach 60-tych (International Baccalaureate Organisation). W naszym kraju koncepcja międzynarodowej matury została przyjęta w 1993 roku, a obecnie można ją zdawać w ponad 30 szkołach, z czego 13 to szkoły państwowe. Jako pierwsze do programu przystąpiły warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Szkoły realizujące program poddawane są surowym zasadom akredytacji, która stanowi międzynarodowy znak jakości edukacyjnej placówek objętych programem.

Cel programu IB

Program IB kojarzy się z wysokimi umiejętnościami posługiwania się językiem angielskim. Ale to nie język jest celem tego programu. Głównym celem, sformułowanym przez twórców programu IB, jest rozwijanie w młodych ludziach cech z tzw. profilu ucznia IB.

Te cechy to:

 • badający,
 • myślący,
 • refleksyjny,
 • komunikujący się,
 • podejmujący ryzyko,
 • wszechstronny,
 • kierujący się zasadami,
 • otwarty,
 • opiekuńczy,
 • dbający o równowagę.

Najważniejsze są nie treści programowe, lecz – sposoby pracy, które pomagają w rozwijaniu wyżej wymienionych cech. Liczy się: nie co, lecz jak. Wychowanie staje się immanentną częścią edukacji, a proces uczenia się angażuje emocje ucznia.

Ścieżka edukacji w IB

W programie matury międzynarodowej uczeń sam układa swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając po jednym z sześciu grup przedmiotów. Trzy przedmioty – na poziomie wyższym (porównywalnym z poziomem wyższej uczelni), trzy – na standardowym. Przy czym dowolnie może łączyć przedmioty rozszerzone (np. matematykę z historią, czy też – z visual arts). Nie ma sprofilowania humanistycznego, matematyczno-fizycznego, artystycznego, czy też  przyrodniczego.

Egzaminy

Uczeń musi zaliczyć także TOK – teorię wiedzy, która jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB oraz CAS – pracę na rzecz środowiska w wymiarze 150 godzin. 

Arkusze maturalne są sprowadzane z Wielkiej Brytanii i poddawane ocenie egzaminatorów z całego świata.

Prawie 30 000 uczniów jest ocenianych każdego roku przez organizację IB, a zwykle 80% z nich kończy studia dyplomem takich uniwersytetów jak Sorbona, Yale czy Oxford.

Co trzeba zrobić, żeby dostać dyplom IB

Żeby otrzymać dyplom IB trzeba zdobyć 24 punkty. Aby dostać się bez egzaminów do tak renomowanych uczelni, jak Oxford i Cambridge, trzeba uzyskać 38 punktów (maksymalna ilość to 45 punktów).

Absolwent IB

Absolwent programu IB to świetny student – samodzielny intelektualnie, odpowiedzialny, zaangażowany społecznie, potrafiący zbierać i analizować dane, wyciągać z nich wnioski, pisać eseje. Absolwentów IB bardzo chętnie przyjmują nie tylko uczelnie zagraniczne, ale także polskie. Matura międzynarodowa, mocą rozporządzenia ministra edukacji z 1992 r., jest traktowana na równi z maturą narodową.

Egzamin do liceów z programem matury międzynarodowej

 • szkoły państwowe przeprowadzają egzamin z języka angielskiego, odbywa się zwykle w drugiej połowie maja.
 • szkoły społeczne i prywatnie mają swoje własne egzaminy, z języka polskiego, angielskiego, matematyki, zwykle w marcu.