Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://www.polishforyou.pl.

  1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2018 roku.

a) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników zebranych w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy POLISH FOR YOU dalej jako „PFY”), za pośrednictwem strony internetowej www.polishforyou.pl oraz jej wersji mobilnej (dalej jako „Strona”). Polityka Prywatności określa również zasady korzystania z plików cookies oraz podobnych technologii na Stronie.

b) Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony jest Magdalena Siekierzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą POLISH FOR YOU Magdalena Siekierzyńska siedzibą w Warszawie (02-791), ulica Stryjeńskich 13c/22 i danymi kontaktowymi : ul. Stryjeńskich 13c/22, 02-791 Warszawa, email: office@polishforyou.pl. (dalej jako „Administrator”).

c) Niniejsza Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana z ważnych przyczyn, na przykład w wypadku istotnej modyfikacji sposobu świadczenia przez nas usług lub funkcjonowania Strony, bądź na skutek konieczności dostosowania jej do zmian obowiązujących przepisów. Jeżeli dysponujemy Twoim adresem poczty elektronicznej, powiadomimy Cię o tych zmianach, wysyłając wiadomość mailową z adresu office@polishforyou.pl. Nowa wersja Polityki Prywatności zostanie również zamieszczona na Stronie. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności będzie każdorazowo wskazana na początku niniejszego dokumentu.

2. Jakie dane zbieramy? Zakres, cele i postawy prawne przetwarzania

a) Dane kontaktowe. W celu zapewnienia możliwości kontaktu z Tobą, Strona umożliwia podanie pewnych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail lub Twojego numeru telefonu.

Cel: Informowanie Cię o wydarzeniach, warsztatach, zajęciach i innych inicjatywach organizowanych przez PFY, a także wysyłka newslettera PFY, jeżeli wyrazisz zainteresowanie jego otrzymywaniem.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora w marketingu bezpośrednim własnych usług, a także budowaniu społeczności PFY.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od ostatniego kontaktu z Tobą.

b) Dane zawarte w wiadomościach, które nam wysyłasz. Strona umożliwia Ci wysłanie wiadomości do PFY.

Wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się nam podać we wiadomości.

Cel: Udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości i zapytania.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora w udzielaniu informacji użytkownikom i potencjalnym klientom.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń, wynikający z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

c) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia naszych praw. Wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w dochodzeniu roszczeń oraz obronie przed roszczeniami, do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego albo przedawnienia roszczeń.

d) Dane dotyczące Twojego korzystania ze Strony. Za pomocą plików cookies i innych technologii zbieramy również dane dotyczące urządzenia, z którego korzystasz, Twojej przeglądarki, Twój adres IP i inne identyfikatory urządzeń, a także dane dotyczące Twojej interakcji ze Stroną. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies i innych technologii, w tym celów, dla których są wykorzystywane, znajdziesz w pkt 6 poniżej.

Podstawa  prawna:  W  zależności od rodzajów plików cookies oraz  wykorzystywanych technologii, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie: (i) prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zapewnieniu Ci możliwości jak najlepszego wykorzystania Strony oraz poprawy jej funkcjonalności, a także marketingu bezpośredniego naszych usług; (ii) zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych, w zakresie w jakim Administrator nie mogą działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Wówczas, zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

3. Twoje prawa

Masz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu przez nas Twoich danych, kiedy jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes (zwłaszcza w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych). Masz również prawo zażądać korekty lub usunięcia Twoich danych, jeżeli zauważysz, że określone informacje o Tobie są nieprawidłowe lub nieaktualne.

Jeżeli poprosisz nas, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych usunięcie je, spełnimy to żądanie, o ile nie istnieje nadrzędny interes prawny uzasadniający ich dalsze przetwarzanie przez nas (np. obrona przed roszczeniami bądź obowiązek prawny przechowania danych, na przykład do celów księgowych lub podatkowych). Możesz zażądać dostępu do swoich danych bądź uzyskania ich kopii; masz także prawo do przenoszenia danych do innego administratora i ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości kontaktu z Tobą, udzielenia Ci odpowiedzi na zapytanie, czy też rezerwacji lub zakupu biletów.

Aby wykonać którekolwiek z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem: POLISH FOR YOU, 02-791 Warszawa, z dopiskiem „RODO”.

4. Odbiorcy danych

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które działają w naszym imieniu, wyłącznie w oparciu o nasze wytyczne (podmiotom przetwarzającym dane). Korzystamy z uważnie dobieranych usług podmiotów przetwarzających dane głównie do przechowywania Twoich danych na bezpiecznych serwerach zlokalizowanych na terenie UE. Możemy również angażować podmioty przetwarzające, które świadczą usługi obsługi klienta czy komunikacji zewnętrznej. Twoje dane osobowe mogą być też powierzane do przetwarzania podmiotom, które prowadzą zajęcia, szkolenia i warsztaty na zlecenie Administratora.

Każdorazowo zapewnione są odpowiednie gwarancje – przede wszystkim współpracujemy tylko z zaufanymi i zweryfikowanymi podmiotami przetwarzającymi oraz zawieramy z nimi umowy powierzenia przetwarzania zgodne z RODO.

5. Wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii

W celu poprawy funkcjonowania naszej Strony, używamy plików cookie.

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na Twój komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie, kiedy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies są następnie przesyłane z powrotem na stronę, z której pochodzą, podczas każdej kolejnej wizyty, lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki cookies. Pliki cookies są użyteczne, bo pozwalają stronie rozpoznawać urządzenie użytkownika, ułatwiają nawigowanie pomiędzy stronami, zapamiętują Twoje preferencje i zapewniają ogólną poprawę działania stron. Dzięki plikom cookies reklamy, które widzisz w internecie, będą także lepiej dopasowane do Twoich zainteresowań.