Jak wybrać najlepsze liceum

Staranna i przemyślana edukacja jest kluczem do sukcesu.

Sukcesu rozumianego jako szczęście człowieka, który rozpozna i rozwinie swoje talenty. Dlatego wybór szkoły spędza sen z powiek wielu rodzicom.  Wiedzą oni, że dobra szkoła to szansa wyboru kierunku studiów na najlepszych uczelniach. Poszukiwanie odpowiedniej szkoły to zadanie dużej wagi, a decyzja o wyborze liceum jest traktowana jako przełomowy moment w edukacji. 

Najlepsza szkoła

Pojęcie “najlepsza szkoła” jest względne. Co prawda istnieją rankingi szkół z najlepszymi wynikami egzaminów, ale nie pokazują one ani postępu w nauce, jaki robią uczniowie, ani poziomu satysfakcji z nauki w danej szkole.

(Dlatego) podczas poszukiwania odpowiedniej szkoły dla konkretnego ucznia trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników:

  •  możliwości (oceny – ilość punktów);
  • ulubione przedmioty – warto sprawdzić specjalizację szkoły/ profil np. klasy przygotowujące bezpośrednio na medycynę, prawo czy ASP;
  • znakomitych nauczycieli;
  • środowisko;
  • atmosferę;
  • poziom;
  • presję.

Nie zawsze uczeń, który osiąga wysokie wyniki w nauce, poradzi sobie z ciągłym byciem pod presją. Są szkoły, gdzie uczniowie otrzymują tylko słabe oceny, a na semestr większość klasy jest zagrożona. Lub odwrotnie, w niektórych szkołach panuje luźna atmosfera i uczniowie muszą mieć wewnętrzną motywację, żeby się uczyć.

Przygotowania do egzaminów

Przed egzaminem należy skoncentrować się na przygotowaniu merytorycznym, jak i formalnym do testów.

Czyli poza powtarzaniem wiadomości i robieniem zadań, warto przyjrzeć się samej formie egzaminu – w jaki są sformułowane polecenia oraz punktacji poszczególnych zadań. Dobrze też przećwiczyć pisanie testu w określonym czasie.

Strategia

Warto zainicjować rodzinną rozmową dotyczącą wyboru szkoły, aby ukonkretnić cel.  Należy dowiedzieć się, kiedy organizowane są dni otwarte w wybranych szkołach. Uczestnictwo w nich nie tylko pozwala poznać poszczególne placówki, ale także może zmotywować do dalszej nauki. Osoby, które rozważają pójście do szkół społecznych powinny zorientować się nie tylko w terminach dni otwartych, ale też terminie egzaminu wstępnego. Znacząca większość placówek niepublicznych przeprowadza ten egzamin już w marcu. Specyficzna rekrutacje jest też do oddziałów dwujęzycznych – organizowany jest dodatkowy egzamin kompetencji językowych.  Na uwagę zasługują również szkoły z klasami IB, które również organizują dodatkowe egzaminy.

Dotychczas sprawę wyboru konkretnego liceum wiele osób powierzało Exelowi. Po dokonaniu wstępnych obliczeń punktów (ocen, egzaminów, konkursów itp.), można było stwierdzić, czy ma się szanse na szkoły z pierwszej dwudziestki czy czterdziestki.  W tym roku sytuacja jest inna, podwójny rocznik nie pozwala na takie szacunki. Doświadczenia poprzednich lat nie sprawdzają się, więc trzeba działać inaczej.

Wiele osób kierowało się  w wyborze szkoły zasadą: najpierw wymarzona szkoła, następnie inne o podobnej wadze punktowej, a na koniec coś poniżej spodziewanych wyników, na wypadek wpadki na egzaminie. Warto pomyśleć zarówno o szkole z bardzo wysokimi notowaniami (zgodnie z możliwościami kandydata), jak i o planie awaryjnym w postaci szkoły o niższych notowania.

Na uwagę również zasługuje wybór profilu klasy. Należy sprawdzić, która szkoła oferuje interesujący nas profil oraz języki. Pamiętajmy, że będzie się liczyła waga punktowa ocen z konkretnych przedmiotów. Warto dołożyć wszelkich starań, żeby oceny z kierunkowych przedmiotów były możliwie najlepsze.

Musimy jednak pamiętać, że nawet jeśli posiadamy informacje na temat szkoły, nie mamy żadnej gwarancji, że trafimy do klasy uczonej przez konkretnych nauczycieli. W większości szkół informacje o doborze kadry są niejawne. Tak naprawdę jest to kwestia przypadku i szczęścia, czy nauczyciele okażą się znakomici, a młodzież, która przyjdzie do danej klasy stworzy zgraną paczkę i zostanie przyjaciółmi na całe życie.

Wyniki rekrutacji – zwycięstwo czy przegrana

Szczęśliwie nie jest tak, że Ci którzy trafią do szkół pierwszego wyboru osiągną szczęście wieczne i sukces życiowy, a ci którzy dostaną się do szkół drugiego czy ósmego wyboru przegrali życie. Czy tylko osoby, które skończyły najlepsze liceum i najlepsze studia są ludźmi sukcesu?

Niewątpliwie dobra szkoła sukces uprawdopodobnia, jednak kto powiedział, że dobra szkoła, to szkoła najlepsza w rankingu?

Potrzebne jest szczęście, żeby trafić na świetnych nauczycieli i ludzi, z którymi będziemy się przyjaźnić przez całe życie. Szkoła ma pomóc odkryć nasze mocne strony, pasję i pomóc nam znaleźć pomysł na siebie.

Przy odpowiedniej determinacji można to osiągnąć wszędzie.

Dla miłośników Excela – punktowy ranking warszawskich liceów.