Język polski – nauka pisania wypracowań

Zajęcia kierujemy do uczniów, którzy nie są usatysfakcjonowani swoim poziomem wiedzy i umiejętności pisania. Uczniowie pracują pod opieką doświadczonych nauczycieli i pedagogów w grupach liczą od 3 do 7 osób.

Na kursie zajmiemy się:

 •  analizą tekstu: wyszukiwaniem informacji wyrażonych wprost i pośrednio, określaniem tematu i głównych myśli tekstu, odróżnianiem faktów od opinii, streszczaniem;
 • planowaniem kompozycji własnej wypowiedzi,  pracą nad stylem i spójnością wypowiedzi;
 • nauką gromadzenia i porządkowania materiału w trakcie pisania, w tym szukaniem kontekstów literackich i kulturowych;
 • wzbogaceniem słownictwa, szczególnie rozumieniem pojęć abstrakcyjnych;
 • uczeniem zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów:
 • ćwiczeniem długich form wypowiedzi takich jak: rozprawka, opowiadanie, charakterystyka;
 • ćwiczeniem krótkich form wypowiedzi np. zaproszenia, podziękowania, ogłoszenia;
 • interpunkcją i ortografią;

Pokażemy, jak wykorzystać techniki skutecznego uczenia i aplikacje do nauki języka polskiego.

Celem kursu jest uzyskanie przez uczniów samodzielności i sprawności w pisaniu wypracowań i analizie tekstu.

Język polski dla dyslektyków

Zajęcia te są skierowane do uczniów VI-VII SP, którzy nie są usatysfakcjonowani poziomem wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Uczniowie pracują pod opieką doświadczonych nauczycieli i pedagogów w grupach liczą od 3 do 7 osób.

Zajmiemy się kluczowymi problemami uczniów dyslektycznych. Podstawą naszego kursu jest wnikliwa praca z tekstem: 

 • nauka rozumienia pojęć abstrakcyjnych, szczególnie wzbogacenie słownictwa m. in. frazeologii i wyrazów obcego pochodzenia;
 • określanie tematu i głównych myśli tekstu w tym tekstu poetyckiego;
 • planowanie kompozycji własnej wypowiedzi, pracą nad stylem i spójnością wypowiedzi;
 • ćwiczenia interpunkcyjnymi i ortograficznymi eliminującymi błędy językowe.

Pokażemy, jak wykorzystać techniki skutecznego uczenia i aplikacje do nauki języka polskiego. Celem kursu jest uzyskanie przez uczniów samodzielności i sprawności językowej.

język polski – TERMINARZ

nazwa kursuterminlokalizacjaliczba godzincena
język polski - nauka
pisania wypracowań
uczniowie
klas VI-VII
I semestr
03.10 - 19.12.2019
II semestr
02.01 - 26.03.2020
czwartek
16:30 - 18:30
Al. Jerozolimskie
101 lok.20
12 zajęć (I semestr)
11 zajęć (II semestr)
890zł
820zł
język polski - nauka
pisania wypracowań
uczniowie klas VIII
I semestr
03.10 - 19.12.2019
II semestr
02.01 - 26.03.2020
czwartek
18:00 - 19:30
Al. Jerozolimskie
101 lok.20
12 zajęć (I semestr)
11 zajęć (II semestr)
890zł
820zł
język polski
dla dyslektyków
I semestr
03.10 - 19.12.2019
II semestr
02.01 - 26.03.2020
czwartek
18:00 - 19:30
Al. Jerozolimskie
101 lok.20
12 zajęć (I semestr)
11 zajęć (II semestr)
890zł
820zł

Matematyka

Zapraszamy na kurs uczniów VIII klas SP, którzy mają trudności z kluczowymi umiejętnościami egzaminacyjnymi z matematyki. Uczniowie pracują pod opieką doświadczonych nauczycieli i pedagogów w grupach liczą od 3 do 7 osób.

Celem kursu jest:

 • uzupełnienie brakującej wiedzy,
 • nauka logicznego myślenia,
 • nauka prawidłowego rozwiązywania zadań, w tym prawidłowego zapisu matematycznego,
 • pokazanie jak wykorzystać techniki skutecznego uczenia i aplikacje do nauki matematyki.

matematyka – TERMINARZ

nazwa kursuterminlokalizacjaliczba godzincena
matematyka -
rozwiązywanie zadań
uczniowie klas VI-VII
I semestr
30.09 - 16.12.2019
II semestr
13.01 - 6.04.2020
poniedziałek
18:00 - 19:30
Al. Jerozolimskie
101 lok.20
12 zajęć (I semestr)
11 zajęć (II semestr)
890zł
820zł
matematyka -
rozwiązywanie zadań
uczniowie klas VIII
I semestr
30.09 - 16.12.2019
II semestr
13.01 - 6.04.2020
poniedziałek
18:00 - 19:30
Al. Jerozolimskie
101 lok.20
12 zajęć (I semestr)
11 zajęć (II semestr)
890zł
820zł